ไร่องุ่นไวน์กราน- มอนเต้ คว้ารางวัลดีเด่น Award of Outstanding Performance

27 กันยายน 2551 ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ได้รับรางวัลดีเด่น Award of Outstanding Performance จากการประกวด “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7” (The 7th Thailand Tourism Awards 2008) ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยลักษณะเด่นที่ผสมผสานระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการปฏิบัติงานไร่องุ่นไวน์ที่ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีแบบใหม่ การปลูกองุ่นไวน์ในเขตมรสุมและการใช้เทคโนโลยีในการพยากรณ์สภาพอากาศเข้ามาใช้เพื่อลด การใช้ทรัพยากรและสารเคมีอย่างสิ้นเปลือง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอันหลากหลายที่นำเสนอความรู้ในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไร่องุ่นไวน์และการผลิตไวน์ อย่างเหมาะสม

นายวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกราน-มอนเต้ จำกัด กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรูปแบบของไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ที่มีขนาดย่อม แต่ทว่ามีความครบครันและความสวยงามมากด้วยประโยชน์การใช้สอยในเนื้อที่ 100 ไร่ซึ่งประกอบไปด้วยไร่องุ่นไวน์ ร้านอาหาร VinCotto และ ร้าน Montino ทำให้สามารถเข้าชมได้อย่างทั่วถึง โดยที่ทางไร่ของเรา ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีในการควบคุมการปลูกองุ่นไวน์ โดยระบบ Micro-Climate Monitoring System และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จึงทำให้เราได้รับรางวัลดังกล่าว และยังเป็นรางวัลที่ตอกย้ำ ถึงความมุ่งมั่นของไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
จากซ้าย คุณสกุณา โลหิตนาวี ประธานบริษัทกราน-มอนเต้, คุณพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกราน-มอนเต้ กับรางวัลกินรี Award of Outstanding Performance จากการประกวด “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7” (The 7th Thailand Tourism Awards 2008)
คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกรานมอนเต้  ขณะขึ้นรับรางวัล
คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกราน-มอนเต้ กับรูปภาพไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้
รูปบรรยากาศ ภายในงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7(The 7th Thailand Tourism Awards 2008)